Johannes Kepler

Johannes Kepler urodził się 27 grudnia 1571 roku w Weil der Stadt. Był wybitnym niemieckim matematykiem, astronomem i astrologiem. Johannes Kepler znany jest głównie z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet. Prawa te wykorzystano do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji Izaaka Newtona.

Johannes Kepler był nauczycielem matematyki w Grazu, asystentem astronoma Tychona Brahe, matematykiem na dworze Rudolfa II Habsburga, nauczycielem matematyki w Linzu i doradcą Albrechta von Wallensteina. Prowadził także badania w zakresie optyki i ulepszył teleskop soczewkowy Galileusza. Johannes Kepler wychodził z założenia, że Bóg stworzył świat zgodnie z inteligentnym planem, który można poznać własnym rozumem.

Od dzieciństwa przejawiał wielkie zdolności matematyczne, z astronomią po raz pierwszy zetknął się w wieku 6 lat, kiedy obserwował przelot komety, zaś potem w wieku 9 lat – zaćmienie Księżyca. Jako kilkuletnie dziecko przeszedł ospę i po chorobie miał słaby wzrok, co powodowało trudności w jego obserwacjach astronomicznych.

Po kilkuletnim seminarium Johannes Kepler, które ukończył w 1588 roku, uzyskał stopień bakałarza i rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie w Tybindze. Wtedy to dał się poznać jako znakomity matematyk i astrolog (stawiał horoskopy innym studentom). Po ukończeniu studiów w 1594 roku Kepler przyjął posadę nauczyciela matematyki i astronomii w protestanckiej szkole w Grazu. Pierwszą znaczącą pracą astronomiczną Keplera była „Mysterium Cosmographicum”, stała się w ten sposób publiczną obroną teorii Kopernika.

Johannes Kepler uważał, że odkrył boski geometryczny plan Wszechświata, w którym Wszechświat to obraz Boga, Słońce to Ojciec, sfera gwiazd jako Syn, zaś przestrzeń pomiędzy nimi to Duch Święty. Kepler łączył teorię heliocentryzmu z biblijnymi wersami, które sugerowały geocentryzm.

Publikacją „Mysterium” wydaną pod koniec 1596 roku Johannes Kepler zwrócił na siebie uwagę świata naukowców. Dzięki niej otworzyła się jego droga do kariery naukowej. W 1621 roku opublikował drugie poszerzone wydanie „Mysterium”. W październiku 1604 roku, Kepler zaobserwował na niebie nową jasną gwiazdę (SN 1604) , która później została nazwana Gwiazdą Keplera.

Przez kolejne kilka lat badań Johannes Kepler próbował precyzyjnie opisać całą orbitę Marsa. Na początku 1610 roku, Galileusz odkrył cztery księżyce Jowisza.

W 1630 roku Johannes Kepler wyruszył konno do Ratyzbony. W kilka dni potem ciężko zachorował i zmarł 15 listopada 1630 roku. Kilka lat później w wyniku działań wojennych cmentarz, a z nim grób Keplera zostały całkowicie zniszczone. Obecnie w Ratyzbonie znajduje się symboliczny grób.

Teorie i badania, które opracował Johannes Kepler nie były od razu akceptowane przez astronomów żyjących w tamtych czasach. Wielu ówczesnych naukowców sprzeciwiało się wprowadzeniu fizyki do astronomii.

Johannes Kepler stał się ówczesnym propagatorem nowoczesnej nauki w dziedzinie astrofizyki i przykładem człowieka, który znacząco wyprzedzał swoje czasy.

 

You may also like...

Dodaj komentarz