Kilka słów o galaktyce

Skoro już powiedzieliśmy sobie o planetach i kometach warto podjąć kolejne ważne pojęcie jeśli chodzi o astronomię. Galaktyka jest zbiorem gwiazd, pyłu oraz gazu. Zawiera także niewiadomego pochodzenia ciemną materię. Gwiazdy orbitują wokół nieznanej masy przez to tworzą galaktykę.
Warto podkreślić, że galaktyka to nie tylko pojedyncze gwiazdy, ale całe układy, które wchodzą w jej skład. Odległość między galaktykami to miliony lat świetlnych, więc całkiem sporo. Jednak galaktyk jest bardzo dużo, które nie mierzymy w milionach ale w miliardach. W każdej galaktyce mamy do czynienia z Układem Słonecznym, gdzie znajduje się droga mleczna.
Zadajemy sobie tak naprawdę pytanie – jaką masę ma galaktyka? Masy poszczególnych galaktyk są bardzo różne a zależą od gwiazd i gromad kulistych. Zazwyczaj galaktyki są od siebie oddalone, ale to nie znaczy, że kiedyś nie dojdzie do zderzenia się galaktyk. Takie zjawisko występuje w astronomii a dzieje się tak wskutek nachodzenia na siebie, przez co jest zaburzone pole grawitacyjne. Taki proces może potrwać nawet setki milionów lat. Galaktyki rzadko kiedy się rozdzielają, dlatego często dochodzi do połączenia się w jedną. Kiedy galaktyka jest narażona na kolizję nie możemy wówczas mówić o zderzeniu gwiazd.
Droga mleczna jest często porównywana do płaskiego dysku, który pokazuje nam gdzie znajduje się galaktyka. Jest naprawdę wiele teorii i obserwacji dotyczącej drogi mlecznej. Niektórzy uważają, że to mała epileptyczna galaktyka. Chciano także rozwikłać zagadkę masy galaktyki. Jednak po przeliczeniu masy wszystkich elementów całkowita masa się nie zgadzała. To właśnie wtedy powstała idea ciemnej materii.
Ciemna materia jest to nieemitująca promieniowania elektromagnetycznego, którego nie odbija. Na jej istnieje wskazują tylko i wyłącznie efekty grawitacyjne. Teoria ciemnej materii jest obecnie jedyną wytłumaczalną teorią. Wskazuje na to chociażby anomalia w rotacji galaktyk. Jednak ta materia nie została odkryta w sposób eksperymentalny. Według tej teorii każda galaktyka posiada taką czarną materię. Jednak istnieją także inne, oczywiście mniej popularne teorie takie jak grawitacja kwantowa. Mówi ona, że działanie grawitacyjne bazuje na bardzo małych przestrzeniach. Nie wiemy, która teoria może być prawdziwa jeśli myślimy o czymś takim jak galaktyka.
Bierzemy także pewne rozważania jeśli chodzi o grawitację kwantową, chociażby teorię strun czy też grawitację pętlową. Teoria strun mówi o tym, że cząstki nie są punktami ale całym ciągiem strun. Jednak nie można było w sposób fizyczny udowodnić tej teorii, która z czasem dokonała na sobie ewolucji. Powszechnie uważa się, że teorie są bezpośrednio odmianą M-teorii.
Najbardziej interesującą teorią, oczywiście dla mnie jest to, że żyjemy obecnie w 10 wymiarach. Przy czym trzy wymiary są przestrzenne a jeden to czas. Reszta wymiarów jest dla nas praktycznie niedostępna, dlatego nie mamy zwyczaju ich obserwować. Teoria ta zakłada również, że nie mamy do czynienia z 0-wymiarowymi obiektami, ale 1-wymiarowymi strunami. Nie wiemy czy mamy wierzyć w coś, co praktycznie było udowodnione. Jednak zdarzają się uczeni, którzy wierzą w tę teorię. Znamy chociażby jeden film, w którym teoria strum jest przedstawiona ogólnikowo, ale nie dokładnie.

You may also like...

Dodaj komentarz