Poszukiwanie nowych rozwiązań

satellite-1030780_1280Astronomiczna wiedza to nie tylko typowo matematyczne dowody rodem z fizyki kwantowej, które są w stanie udowodnić istnienie wielu równoległych rzeczywistości i splątanych ze sobą kwantowo cząsteczek materii oraz antymaterii. To także często bardzo namacalny postęp technologiczny, powstające nowe urządzenia badawcze i maszyny do podróżowania w przestrzeni kosmicznej. Bez tych twardych technologii i stałego udoskonalania posiadanych już instrumentów oraz maszyn, postęp w dziedzinie eksploracji kosmosu oraz jego badań i analizy, byłby zdecydowanie wolniejszy.

You may also like...

Dodaj komentarz