Ziemia

Ziemia, trzecia planeta Układu Słonecznego, charakteryzuje się powierzchnię pokrytą morzami i oceanami. Jak do tej pory jest jedyną znaną planetą, na której rozwinęły się różne formy życia, w tym życie inteligentne.

Budowa Ziemi

Początki planety sięgają 4,6 miliardów lat wstecz. Doszło wówczas do Wielkiego Wybuchu na skutek, którego powstał Układ Słoneczny. Częścią Układu Słonecznego jest Ziemia. Porusza się się ona wokół Słońca, obiegnięcie Słońca zajmuje jej jeden rok. Ziemia obraca się także wokół swojej osi. Obroty Ziemi wokół swojej osi człowiek obserwuje jako dzień i noc. Ziemia zbudowana jest z czterech warstw. Warstwą zewnętrzną jest skorupa ziemska. Jej grubość wynosi od sześciu do osiemdziesięciu kilometrów. Przemiany geologiczne, do których należy między innymi tworzenie się górskich łańcuchów, mają miejsce właśnie w tej zewnętrznej warstwie. Następną warstwą, z której zbudowana jest Ziemia jest zbudowany przede wszystkim z krzemianów i glinokrzemianów płaszcz Ziemi. Kolejną warstwą jest jądro, które w dziewięćdziesięciu procentach jest zbudowane z żelaza.

Księżyc

Ziemia jest jedyną planetą Układu Słonecznego, na której istnieje życie. Pierwsze formy życia na Ziemi pojawiły się 3500 miliona lat temu. 2800 miliona lat temu na Ziemi rozwinęła się większa ilość organizmów roślinnych. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się zmieniać także ziemska atmosfera. W pierwotnej przeważał dwutlenek węgla, następnie przyjęła ona postać atmosfery złożonej głównie z tlenu. Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę, którym jest Księżyc. Jest on bardzo dobrze widoczny z Ziemi, od bardzo dawna stał się więc obiektem wielu obserwacji. Jego badaniem zajmował się między innymi polski astronom Jan Heweliusz.

Ziemska atmosfera

Ziemia okryta jest powłoką gazową, która nosi nazwę atmosfery. W jej skład wchodzą różne gazy określane mianem powietrza. Zachodzi w niej wiele zjawisk określanych mianem meteorów. Zjawiska zachodzące w ziemskiej atmosferze zostały podzielone na cztery rodzaje:

hydrometeory;

litometeory;

fotometeory;

elektrometeory.

Do hydrometeorów zaliczono opady:

deszcz;

śnieg;

grad;

szadź;

szron;

trąby wodne.

Atmosfera ziemska w ponad siedemdziesięciu procentach składa się z azotu, pozostałą część stanowi tlen, dwutlenek węgla i argon. Częścią powietrza jest także para wodna, której ilość jest bardzo zmienna. Wśród wielu składników śladowych wchodzących w skład atmosfery znajduje się między innymi ozon. Jest to bardzo ważny składnik atmosfery, pochłania bowiem promieniowanie nadfioletowe. Wiele czynników wpływa jednak na niszczenie tej warstwy ochronnej. Tworzą się w niej tak zwane dziury ozonowe. W miejscach, gdzie warstwa ozonu została uszkodzona szkodliwe promieniowanie nadfioletowe dociera bez żadnych trudności na Ziemię.

Do XVI wieku uważano, że Słońce krąży wokół Ziemi. Pogląd ten został obalony przez polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika, w roku 1543. Pierwszym Europejczykiem, który odbył podróż dookoła Ziemi był Ferdynand Magellan, a jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu Jurij Gagarin.

You may also like...

Dodaj komentarz