Edwin Powell Hubble

Edwin Powell Hubble był jednym z czołowych amerykańskich astronomów XX wieku. Jako pierwszy udowodnił, że „mgławice spiralne” są odległymi galaktykami leżącymi poza Drogą Mleczną. Jemu także zawdzięczamy odkrycie w 1929 roku, wyrażonego w postaci prawa i nazwanego jego imieniem, zjawiska zwanego rozszerzaniem się Wszechświata.

Edwin Powell Hubble urodził się 20 listopada 1889 roku w Marshfield w Missouri. W młodości bardziej odnosił osiągnięcia w dziedzinach sportowych niż intelektualnych. W trakcie uczestniczenia w jednych ze sportowych zawodów szkolnych w 1906 roku zdobył aż w kilku dyscyplinach sportowych (między innymi skoku wzwyż, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem) siedem pierwszych miejsc i jedno trzecie. Wówczas też ustanowił rekord stanu Illinois w skoku wzwyż. Studiując na Uniwersytecie w Chicago skupił się na zgłębianiu wiedzy matematycznej i astronomicznej, a w roku 1910 uzyskał tytułu Bachelor of Science.

Kolejne trzy lata poświęcił na studiowanie prawa na Uniwersytecie Oksfordzkim, a po uzyskaniu tytułu magisterskiego powrócił do Stanów Zjednoczonych. Wówczas w New Albany w stanie Indiana, otrzymał pracę nauczyciela i został trenerem koszykówki w szkole średniej.

W roku 1917 Edwin Powell Hubble uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Chicago. Dzięki należącemu do uniwersytetu Obserwatorium Yerkes powrócił do astronomii. W 1919 roku został zatrudniony w obserwatorium Mount Wilson w Pasadenie w Kalifornii i pracował tu do śmierci. Jego praca naukowa skupiła się wówczas na badaniu obiektów mgławicowych. W owym czasie ukończona została budowa najpotężniejszego wtedy na świecie Teleskopu Hookera mającego średnicę 100 cali. Dzięki swoim obserwacjom prowadzonym w latach 1923-1924, Edwin Powell Hubble ustalił, że zaobserwowane wcześniej niewyraźne obiekty uznawane za mgławice nie znajdują się jak wcześniej sądzono, w obrębie naszej galaktyki, ale stanowią osobne galaktyki znajdujące się poza Drogą Mleczną.

W 1924 roku Edwin Powell Hubble dokonał odkrycia w kilku mgławicach cefeidy (między innymi w M31), które opublikował 30 grudnia 1924 roku. Odkrycie to przekonało astronomów do całkowitej modyfikacji poglądów o dotychczasowej strukturze kosmosu.

W 1929 roku Edwin Powell Hubble we współpracy z Miltonem Humasonem dokonali odkrycia i wyliczenia zależności pomiędzy odległością jaka dzieli galaktyki a prędkością, z jaką oddalają się od siebie (zależność ta obecnie nosi nazwę Prawa Hubble’a). Idea oddalania się od siebie galaktyk doprowadziła wysunięcia koncepcji przemawiającej za teorią Wielkiego Wybuchu oraz rozszerzania się Wszechświata. Edwin Powell Hubble odkrył też asteroidę (1373) Cincinnati, zaś jego imieniem nazwano planetoidę (2069) Hubble.

Edwin Powell Hubble zmarł 28 września 1953 roku w San Marino w Kalifornii. Przyczyną był atak serca.

Edwin Powell Hubble dokonując odkrycia w 1920 roku, które mówi, że istnieją inne liczne galaktyki poza naszą, dokonał też zrewolucjonizowania naszego rozumienia wszechświata i naszego w nim miejsca.

 

You may also like...

Dodaj komentarz