Izaak Newton

Izaak Newton (Isaac Newton) to angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, badacz Biblii, historyk i alchemik, odkrywca praw dynamiki. Urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe-by-Colsterworth w Wielkiej Brytanii. Jego słynne dzieło Philosophiae naturalis principia mathematica ( z 1687 roku) zawierało prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, w dziedzinie mechaniki klasycznej. Izaak Newton miał swój udział w rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego.

Jego ojciec był średnio zamożnym farmerem, niestety nie poznał go, gdyż zmarł przed jego urodzeniem. Matka potem ponownie wyszła za mąż i oddała go do babci. Po kilku latach zabrała go z powrotem, ale nie lubił ojczyma. Był to człowiek bardzo skąpy.

Izaak Newton uczył się pilnie, szczególnie interesowała go matematyka i fizyka, a ich przyswajanie przychodziło mu z ogromną łatwością. W 1661 roku rozpoczął studia w Trinity Collage w Cambridge. Jednak już w roku 1663 roku zrezygnował z tej nauki i sam zaczął zgłębiać dzieła Francisa Bacona, Kartezjusza i innych uczonych. Jego pasją stała się matematyka i zjawiska niebieskie. Rok później czyli w 1664 roku został stypendystą Trinity, a w roku następnym uzyskał tytuł bakalaureata, to umożliwiło mu swobodne prowadzenie własnych badań.

W czasie, kiedy wybuchła Wielka Zaraza uniwersytet zamknięto i Izaak Newton zmuszony był wrócić do domu rodzinnego, ale nie zastał w nim ojczyma, gdyż ten nieoczekiwanie zmarł. Z matką nie miał najlepszych stosunków. Ona widziała go w roli gospodarza, natomiast Izaak Newton miał inne plany. Przez osiemnaście miesięcy, które spędził w rodzinnej miejscowości prowadził swoje badania. W roku 1669 otrzymał katedrę matematyki i na stanowisku profesora matematyki pracował do1671 roku. Zbudował wówczas pierwszy teleskop zwierciadlany. Kiedy w 1684 roku Newtona odwiedził Edmund Halley (wielki astronom i matematyk) omawiali kwestie związane z ruchem planet. Izaak Newton powrócił wtedy do tezy, która mówi o tym, że planety poruszają się po orbitach epileptycznych.

W kolejnych latach badań przygotował traktat pod tytułem „Zasady matematyczne filozofii naturalnej”, w którym zawarł 3 zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia.
Kiedy w roku 1687 Edmund Halley wydał wspólnie z Izaakiem Newtonem dzieło o tytule „Principia” i stało się ogromnym sukcesem, wówczas Izaak Newton stał się bardzo sławny. Izaak Newton był również pierwszym, który opisał matematycznie zjawisko pływów morskich (1687r). W 1704 roku opublikował dzieło „Optics” , było ono podsumowaniem jego badań nad teorią światła.

Izaak Newton zmarł wieku 84 lat (31 marca 1727 roku). Istotną Ciekawostką było to, że po śmierci naukowca odnaleziono ogromny zbiór nigdzie nie publikowanych prac z zakresu ezoterycznych i mistycznych badań alchemicznych. Izaak Newton między innymi rozwinął prawo stygnięcia, sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Ponadto pracował przy pomiarach prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd.

 

You may also like...

Dodaj komentarz